Pilotering av tjänster


Syftet med pilotering är att utveckla naturbaserade affärs- och servicemodeller för kunders behov inom hälsovård, social omsorg och pedagogiska området. Vid piloteringen utför företagare en naturbaserad tjänst som möter behov hos kunder inom hälsovård, social omsorg eller pedagogiska området. Representanter från Nordic NaBS-projektet är ett stöd under piloteringsperioden.


    • Norra Österbotten:
     1) Uleåborgs Diakonissanstalten/Projektet MAPPI och företaget Windland
     2) Uleåborgs anhörigvårdare och Finnheal Mer information på engelska
     3) Pilke musikdagis Metsätuuli och Isokummus fårfarm Mer information på engelska
    • Mellersta Österbotten:
     1) Kokkola akut och skydd och företag K&T Horsemanship
     2) Soite (familjesupporttjänster, barnskydd) och företag Alitalo gård
     3) Soite (mentalvårdstjänster för ungdomarna) och företag Rödsö Poro-Pirtti
    • Lappland:
     1) Rovaniemi Steiner Skolan och företaget Norvan Hevostila
     2) Rovala Jokkatupa och företaget Violamo
     3) Servicehem Koivukoti i Kittilä och företaget Mielenvire
     4) Tyttöjen talo i Rovaniemi och företaget Arctic Joy.
     5) Lappland Mödra- och skyddshem Talvikki och företaget Elpymispesä.
     6) Dagis Saarenkylä och företaget Vanha Leinonen gård
     7) Barnskydd i Rovaniemi och företaget Wanhan Niskalan Issikat/Askel Tjänster för Arbetshandledning
    • Sverige: företag
     1) MorrRingens Gröna Hälsa omsorg
     2) Gröna Hälsokrafter AB
     3) Jössgårde Mer information

   Principerna för pilotering inom Nordic NaBS-projektet

    

   • Parterna förbinder sig till pilotering genom överenskommelse/avtal. De parter som deltar är i samverkan med varandra delaktiga i utformningen, genomförandet och vidareutvecklingen av tjänster
   • Projektet stöder utformningen av tjänster och ansvarar för underlättande samt dokumentation under pilotering
   • De företag som valts ut för pilotering betalas ersättning motsvarande 50 €/timme för den arbetstid som genomförs under aktivitet med klient/klienter (utgående från pilotprojektets mål och kriterier)
   • De parter som deltar i pilotering ansvarar själva för sin egen försäkring.
   • Information om pilotering samlas in, t.ex. servicemodeller vilka publiceras för allmänt bruk efter projektets slut. All publicering sker så ingen person eller plats lämnas ut.

   Annat projektstöd för utveckling av tjänster och piloter

    

   • Alla intresserade från hälsovård, social omsorg och pedagogiska sektorn samt entreprenörer inom naturresursbranschen har tillgång till workshops för att utveckla sina tjänster. Läs mer på workshops
   • På projektets Facebook-sidor har finns möjlighet att medverka i diskussions- och mentorsprogram där du kan delta i diskussioner och hitta kollegor. Mer information finner du via chatten på Facebook.