Regionala workshops och möten


Vi anordnar öppna och kostnadsfria workshops för utveckling av tjänster, samarbete och kunskap.
De kostnadsfria workshoppen har samma teman i Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norrbotten och Västerbotten.


Sverige Norrbotten / Västerbotten 

6.11.2020 Begrepp och nuvarande kunskapsläge för vård, omsorg och rehabilitering utomhus. FB Händelse

5.11.2020 Webinarium anordnat i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten och LTU. ”Ett jämlikt friluftsliv är bra för (ämnes) omsättningen.” Program FB Händelse

28.10.2020 Meet and greet Piteå, presentera ditt företags verksamhet och möt aktörer från offentlig verksamhet för en dialog om framtida samverkan. Program FB Händelse.

2.10.2020 Mitt Europa. Päivi, Jeanette och Åsa presenterar Nordic NaBS. Program FB Händelse Inspelning

25.9.2020 Naturskyddföreningen I Jokkmokk, Nordic NaBS presenterar sitt projekt. Webbinarium – skogen, stillheten och dess värde. Gunilla Johansson presenterar projektet Nordic NaBS och håller i en föreläsning om Naturen och skogen för att främja hälsa. Program FB Händelse Inspelning

13.5.2020 Företagsekonomi och förtjänstmodeller inom naturbaserade tjänster, Luleå; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

27.4.2020 Inverkan och påverkan av naturbaserade tjänster -inspirationsdag; Program och länk ¦ Material ¦ FB Händelse

24.4.2020 Nordic NaBS-projektet och pilotering workshop, virtual; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

26.11.2019 Pilotdesign workshop, Luleå; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

24.9.2019 Service Design workshop, Luleå; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

18.6.2019 Uppstart workshop, Luleå; Program ¦ Material ¦ FB Händelse


Finland / för alla regioner 

25.1.2020 Tämä me osataan! Työpaja verkossa. Program ¦ FB-händelse

13.1.2021 Miten markkinoin Instagramissa? Online workshop. Program ¦ FB Händelse

9.12.2020 Sukellus Facebook-markkinointiin. Online workshop. Program ¦ FB Händelse

17.11.2020 Digimarkkinointityöpaja verkossa, workshop. Program ¦ FB Händelse

6.11.2020  Käytännön esimerkkejä hankintamenettelyistä sopimuksiin, intensive timma;

30.10.2020 ”Niskalenkki byrokratiasta”-lupamenettelyt, hankinnat ja sopimukset Green Care -palveluissa, webinarium;

21.10.2020 Kokemuksia ja näkemyksiä Lapin Green Care -palvelupilotoinnista Live Webinar; FB -Händelse ¦ materials

17.9.2020 ”Ihanan kallista” -keskustelua hinnoittelusta, jotta sopiva hinta ei kirpaise myyjää eikä ostajaa, intensive timma; FB -händelse

3.9.2020 BMC -intensive timma III; Program ¦ FB-händelse

15.6.2020 Green Care -kuljetukset, Live webinaari; Program ¦ FB-händelse ¦ insplening

13.5.2020 BMC intensive timma -del 2;  materials ¦ FB -Händelse

28.4.2020 Corporate Finance, Live Webinar;  FB Händelse¦ inspelning

21.4.2020 Samarbete mellan skogsägare och serviceföretag, Live Webinar Program ¦ Material ¦ inspelning

20.4.2020 Erfarenhet och erfarenhet av Green Care-tjänster Virtuell workshop; Program ¦ material ¦ FB Händelse

15.4.2020 BMC intensive timma;   Material ¦ FB Händelse


Finland / Lappland

2.10.2020 Uusia ulottuvuuksia luontolähtöiseen toimintaan -workshop. Rovaniemi; Program ¦ Registrering ¦ FB -Händelse

19.2.2020 Inverkan på och effektivitet av naturbaserade tjänster-Intensivdag, Rovaniemi; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

21.11.2019 Pilotdesign workshop, Rovaniemi; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

6.6.2019 Service design workshop, Rovaniemi; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

15.4.2019 Uppstart workshop , Rovaniemi; Program ¦ Material ¦ FB Händelse


Finland / Norra Österbotten

8.10.2020 Erilaisia tapoja toteuttaa Green carea yritystoiminnassa – tietoa ja yrittäjien kokemuksia, info & workshop om Green care, Muhos; program ¦ Material ¦ FB händelse

1.10.2020 Erilaisia tapoja toteuttaa Green carea yritystoiminnassa – tietoa ja yrittäjien kokemuksia, info & workshop om Green care, Ylivieska; program ¦ Material ¦ FB händelse

26.2.2020 Inverkan på och effektivitet av naturbaserade tjänster-Intensivdag, Uleåborg; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

26.11.2019 Pilotdesign workshop, Uleåborg; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

22.8.2019 Service Design workshop, Kuusamo; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

11.6.2019 Service Design workshop, Muhos; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

2.4.2019 Uppstart workshop, Uleåborg; Program ¦ Material ¦ FB Händelse


Finland / Mellersta Österbotten

7.9.2020 Green Care -elämysmarkkinointi -workshop, Karleby; Program ¦ FB Händelse

7.2.2020 Inverkan på och effektivitet av naturbaserade tjänster-Intensivdag, , Karleby; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

29.11.2019 Pilotdesign workshop, Karleby; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

11.9.2019 Nätverksmöte i Karleby; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

4.6.2019 Servicedesignverkstad, Karleby; Program ¦ Material ¦ FB Händelse

2.5.2019 Uppstart workshop, Karleby; Program ¦ Material ¦ FB Händelse