Nordic NaBS-projektet


Det samnordiska Nordic NaBS-projektet syftar till att utveckla samverkan mellan entreprenörer inom naturresursbranschen och aktörer inom offentlig verksamhet såsom social, hälsovård-, och pedagogiska sektorn. Kompetens och resurser i Finland, Sverige och Norge utnyttjas för att utveckla gemensamma affärs- och servicemodeller som är särskilt anpassade till de nordliga natur- och kulturförhållandena.


Vem kan delta:

  • Företagare och aktörer inom social-, hälsovård och pedagogiska sektorn

Åtgärder:

  • Bli bekant med nordiska koncept som använder naturens effekter för hälsa och välbefinnande, såsom Green Care, Grön Omsorg, Grön Arena, Natur Understödd Rehabilitering (NUR) och Inn på tunet
  • Bemöta tjänsteproducenter och leverantörer samt skapa sektor- och gränsöverskridande partnerskap och nätverk i Finland, Sverige och Norge
  • Utveckla kompetens inom kundorienterad tjänstedesign, produktifiering och kommersialisering
  • Utforma, testa och utvärdera gemensamma naturbaserade servicemodeller för företag och aktörer inom sociala-, hälsovårds- och pedagogiska sektorn
  • Utveckling av samnordiska angreppssätt för naturbaserade social-, hälsovårds och pedagogiska tjänster

Innebär:

Finansiering:

  • Interreg Nord, Lapplands förbund och Region Norrbotten

Projekt partners

Projektets tid:

  • 2019 – 2021

Projektområde:

  • Finland i regionerna Lappland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten
  • Sverige i regionerna Norrbotten och Västerbotten

Mer info om: