Nordic NaBS-projektet


Det samnordiska Nordic NaBS-projektet (2019-2022) syftar till att utveckla samverkan mellan entreprenörer inom naturresursbranschen och aktörer inom offentlig verksamhet såsom social, hälsovård-, och pedagogiska sektorn. Kompetens och resurser i Finland, Sverige och Norge utnyttjas för att utveckla gemensamma affärs- och servicemodeller som är särskilt anpassade till de nordliga natur- och kulturförhållandena.


Vem kan delta

Företagare och aktörer inom social-, hälsovård och pedagogiska sektorn


Åtgärder

Bli bekant med nordiska koncept som använder naturens effekter för hälsa och välbefinnande, såsom Green Care, Grön Omsorg, Grön Arena, Natur Understödd Rehabilitering (NUR) och Inn på tunet

Bemöta tjänsteproducenter och leverantörer samt skapa sektor- och gränsöverskridande partnerskap och nätverk i Finland, Sverige och Norge

Utveckla kompetens inom kundorienterad tjänstedesign, produktifiering och kommersialisering

Utforma, testa och utvärdera gemensamma naturbaserade servicemodeller för företag och aktörer inom sociala-, hälsovårds- och pedagogiska sektorn

Utveckling av samnordiska angreppssätt för naturbaserade social-, hälsovårds och pedagogiska tjänster


Innebär

Regionala och internationella workshoppar

Webinarier

Tillfällen och evenemang

Pilotverksamhet


Finansiering

Interreg Nord, Lapplands förbund och Region Norrbotten

Projekt partners

Lapplands yrkeshögskola

Uleåborgs yrkeshögskola

Vasa Universitet, Innolab

Luleå Tekniska Universitet

 

Nordic NaBS -hankkeen toimijoiden logot kuvina.

 

 

 

 

 

 


Projektets tid

2019 – 2022


Projektområde

Finland i regionerna Lappland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten

Sverige i regionerna Norrbotten och Västerbotten

Mer info om: