Material för Green Care kunder och upphandlare av tjänster

 

Den här sidan innehåller länkar till material som är användbart för alla som är intresserade av Green Care – till exempel social-, hälso- och sjukvårdsverksamheter och aktörer inom den pedagogiska sektorn som vill erbjuda naturbaserade tjänster till sina kunder.

En del av materialet är flerspråkigt medan en del bara finns på ett språk. Flaggikonerna bredvid materialet anger om de finns på engelska, finska eller svenska.

 

Vad är Green Care?

Flag of Finland Green Care: Hyvinvointia luonnosta (video, 2021)

Flag of Sweden Green Care: Välbefinnande från naturen (video, 2021)

Flag of Sweden Naturens betydelse för hälsan (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom The basics and criteria of Green Care (webbinarium, 2019)

Flag of the United Kingdom Nature’s effect on health and wellbeing (webbinarium, 2020)

Flag of Sweden Naturen och skogens inverkan på människors hälsa (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Perustietoja Green Caresta ja siihen kouluttautumisesta (bildspel, 2019)

Flag of Finland Miksi luontoperustaisia palveluita? (bildspel, 2021)

 

Flag of FinlandFlag of SwedenNordic NaBS slutwebinar (webbinarium, 2022)

Flag of the United Kingdom

Review of Nordic Nature-based Service Models ((rapport, 2021)

Flag of FinlandSROI-arviointiselostus Soite Green Care -työtoiminta kehitysvammaisille asiakkaille (rapport, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenNaturvärden som källa till väbefinnande: Nordic NaBS projektets resultat (rapport, 2022)

 

Exempel av Green Care tjänster

Flag of FinlandFlag of SwedenPilotwebbinarium del 1: Mellersta Österbotten (webbinarium, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenPilotwebbinarium del 2: Norra Österbotten (webbinarium, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenPilotwebbinarium del 3: Lappland (webbinarium, 2022)

Flag of Finland Iäkkään hyvinvoinnin edistäminen luontolähtöisellä menetelmällä (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Guided relaxation in nature environment (webbinarium, 2019)

Flag of Finland Maatilojen eläinavusteiset palvelut (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Care Farming part 1: Introduction and Care Farming in Finland (webbinarium, 2019)

Flag of the United Kingdom Care farming part 2: Grön arena in Sweden (webbinarium, 2019)

Flag of the United Kingdom Care farming part 3: Norway (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Care farming in the Netherlands (webbinarium, 2019)

Flag of Finland Flag of the United KingdomFeeling like home in the nature of Oulu (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom Mindfulness service piloting in the nature of Oulu (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United KingdomPiloting of a remote animal-assisted service (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of Sweden Flag of the United Kingdom Socialpedagogisk hästverksamhet för klienter i Mödra- och Skyddshem (fallsamfattning, 2020) 

Flag of Finland Flag of Sweden Flag of the United Kingdom Barn och ungdomar på Alitalos Farm (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom The Empowering Nature Moments pilot (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom Nature Creates pilot (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom Explore the Nature service pilot (fallsamfattning, 2020)

 

Något till att notera

Flag of Finland Kuljetukset Green Care –palveluja järjestettäessä (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Niskalenkki byrokratiasta 1: Hankinnat (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Niskalenkki byrokratiasta 2: Viranomaisohjaus (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Niskalenkki byrokratiasta 3: Sopimukset (webbinarium, 2020)

Instruktionskort

Flag of FinlandFlag of SwedenAlla instruktionskort (PDF-fil, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenInstruktionskort 4: Upphandling av naturbaserade tjänster (PDF-fil, 2022)