Material för Green Care företag

 

Den här sidan innehåller länkar till material som är användbart för alla som vill starta ett Green Care-företag, utöka sin nuvarande verksamhet inom naturbaserade tjänster eller konsultera och ge råd till blivande entreprenörer.

En del av materialet är flerspråkigt medan en del bara finns på ett språk. Flaggikonerna bredvid materialet anger om de finns på engelska, finska eller svenska.

 

Vad är Green Care?

Flag of Finland Green Care: Hyvinvointia luonnosta (video, 2021)

Flag of Sweden Green Care: Välbefinnande från naturen (video, 2021)

Flag of Sweden Naturens betydelse för hälsan (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom The basics and criteria of Green Care (webbinarium, 2019)

Flag of the United Kingdom Nature’s effect on health and wellbeing (webbinarium, 2020)

Flag of Sweden Naturen och skogens inverkan på människors hälsa (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Perustietoja Green Caresta ja siihen kouluttautumisesta (bildspel, 2019)

Flag of Finland Miksi luontoperustaisia palveluita? (bildspel, 2021)

 

Flag of FinlandFlag of SwedenNordic NaBS slutwebinar (webbinarium, 2022)

Flag of the United Kingdom

Review of Nordic Nature-based Service Models ((rapport, 2021)

Flag of FinlandSROI-arviointiselostus Soite Green Care -työtoiminta kehitysvammaisille asiakkaille (rapport, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenNaturvärden som källa till väbefinnande: Nordic NaBS projektets resultat (rapport, 2022)

 

Om du ska at bli en Green Care entreprenör

Flag of Finland Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa (webbinarium, 2019)

Flag of the United Kingdom Nature based services and pricing (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Reports on the Green Care market in the European Union (rapportserie, 2021)

Flag of Finland Business Model Canvas ja arvon tuottaminen (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Business Model Canvas ja yrityksen kannattavuus (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Value creation in Green Care services (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Yritysrahoitus ja sen hankkiminen (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Metsänomistajien ja palveluyritysten yhteistyö (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Liiketoiminnan kehittäminen talouden ja arvonmuodostuksen näkökulmista BMC:a hyödyntäen (länksamling, 2020)

 

Hur behandlar man byråkratin

Flag of Finland Niskalenkki byrokratiasta 1: Hankinnat (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Niskalenkki byrokratiasta 2: Viranomaisohjaus (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Niskalenkki byrokratiasta 3: Sopimukset (webbinarium, 2020)

 

Exempel, servicemodeller och fallstudier

Flag of FinlandFlag of SwedenPilotwebbinarium del 1: Mellersta Österbotten (webbinarium, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenPilotwebbinarium del 2: Norra Österbotten (webbinarium, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenPilotwebbinarium del 3: Lappland (webbinarium, 2022)

Flag of Finland Maatilojen eläinavusteiset palvelut (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Kuljetukset Green Care –palveluja järjestettäessä (webbinarium, 2020)

Flag of Finland Iäkkään hyvinvoinnin edistäminen luontolähtöisellä menetelmällä (webbinarium, 2020) 

Flag of Sweden Innovation, affärsmodeller, värdeskapande (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Opportunities and challenges of nature based services Part 1: Finland (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Opportunities and challenges of nature based services Part 2: Sweden (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Care Farming part 1: Introduction and Care Farming in Finland (webbinarium, 2019) 

Flag of the United Kingdom Care farming part 2: Grön arena in Sweden (webbinarium, 2019)

Flag of the United Kingdom Care farming part 3: Norway (webbinarium, 2020)

Flag of the United Kingdom Care farming in the Netherlands (webbinarium, 2019)

Flag of the United Kingdom Guided relaxation in nature environment (webbinarium, 2019)

Flag of Finland Flag of the United KingdomFeeling like home in the nature of Oulu (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom Mindfulness service piloting in the nature of Oulu (fallsamfattning, 2020) 

Flag of Finland Flag of the United KingdomPiloting of a remote animal-assisted service (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of Sweden Flag of the United Kingdom Socialpedagogisk hästverksamhet för klienter i Mödra- och Skyddshem (fallsamfattning, 2020) 

Flag of Finland Flag of Sweden Flag of the United Kingdom Barn och ungdomar på Alitalos Farm (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom The Empowering Nature Moments pilot (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom Nature Creates pilot (fallsamfattning, 2020)

Flag of Finland Flag of the United Kingdom Explore the nature service pilot (fallsamfattning, 2020)

 

Instruktionskort

Flag of FinlandFlag of SwedenAlla instruktionskort (PDF-fil, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenInstruktionskort 1: Produktion av naturbaserade tjänster (PDF-fil, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenInstruktionskort 2: Kommunikation av naturbaserade tjänster (PDF-fil, 2022)

Flag of FinlandFlag of SwedenInstruktionskort 3: Naturbaserade verksamheter och miljöer (PDF-fil, 2022)