Material


Nordic NaBS Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrevet ges ut på finska och svenska två gånger om året, under våren och hösten. Anmäl dig för nyhetsbrev till: paivi.juuso(at)ltu.se.

Publicerade nyhetsbrev:

Abonnentinformation för nyhetsbrev lagras på Luleå Tekniska Universitet (LTU) och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.
Informationen används endast för att skicka nyheter om Nordic NaBS-projektet.


Webbinarium

 

För framtida webbinarium kan du delta via fliken händelser och Facebookgrupp-evenemang

30.10.2020 Niskalenkki byrokratiasta osa 3: sopimukset

30.10.2020 Niskalenkki byrokratiasta osa 2: viranomaisohjaus

30.10.2020 Niskalenkki byrokratiasta osa 1: Lupamenettelyt, hankinnat ja sopimukset Green Care –palveluissa

27.10.2020 Care Farming in Norway

09.10.2020 Iäkkään hyvinvointia edistämässä luontolähtöisellä menetelmällä – opinnäytetyö

02.10.2020 Mitt Europa Naturens betydelse för hälsan

02.10.2020 Mitt Europa Innovation, affärsmodeller, värdeskapande

02.10.2020 Mitt Europa presentation av Nordic NaBS

25.09.2020 Naturen och skogens inverkan på människörs hälsa

15.6.2020 Green Care -kuljetukset

11.6.2020 Maatilan eläinavusteiset palvelut 

28.4.2020 Yritysrahoitus

7.4.2020 BMC ja yrityksen kannattavuus

3.4.2020  BMC ja arvon tuottaminen

24.2.2020 Part 2 Sweden: Possibilities and challenges of nature-based and wellness-producing business in Finland, Sweden and Norway

24.2.2020 Part 1 Finland: Possibilities and challenges of nature-based and wellness-producing business in Finland, Sweden and Norway

11.2.2020 Value Creation in Green Care services

16.12.2019 Guided relaxation in nature environment

14.11.2019 Nature-Based services and pricing

7.11.2019 Care Farming in the Netherlands

17.9.2019 Nature’s effect on Health and Wellbeing

28.8.2019 Care Farming part 2: Grön Arena in Sweden

28.8.2019 Care Farming part 1: Introduction and Care Farming in Finland

20.8.2019 The basics and criteria of Green Care

Alla inspelningar finns även på Nordic NaBS Youtube kanal


Rapporter och studier

 

Granskning av Nordiska naturbaserade servicemodeller: Undersökning av de naturbaserade tjänsternas möjligheter och utmaningar i Finland, Sverige och Norge

Granskning: Review of Nordic Nature-based Service Models : Study on the opportunities and challenges of the nature-based services in Finland, Sweden and Norway