Material 


Nordic NaBS Nyhetsbrev:

Nyhetsbrevet ges ut på finska och svenska två gånger om året, under våren och hösten. Anmäl dig för nyhetsbrev till: paivi.juuso(at)ltu.se.

Publicerade nyhetsbrev:

Abonnentinformation för nyhetsbrev lagras på Luleå Tekniska Universitet (LTU) och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.
Informationen används endast för att skicka nyheter om Nordic NaBS-projektet.


Webbinarium

För framtida webbinarium kan du delta via fliken händelser och Facebookgrupp-evenemang

Alla inspelningar finns även på Nordic NaBS Youtube kanal


Rapporter och studier:

Granskning av Nordiska naturbaserade servicemodeller: Undersökning av de naturbaserade tjänsternas möjligheter och utmaningar i Finland, Sverige och Norge


Artiklar och publikationer: