Internationella workshops i Norge, Sverige och Finland


Internationella workshops utgör en bra plattform för gemensamma åtgärder och lärande i olika nordiska länder. Genom att dela information, möten samt gemensamma erfarenheter främjas våra egna aktiviteter inom Grön omsorg.

De internationella workshopparna är planerade enligt nedan;

  • 2019 Norge.
  • 2021 (Vårterminen) Sverige
  • 2021 (Höstterminen) Finland

Finland

11.2.2022 Erfarenheter från Green Care -piloter, online
av 8:30-10:30 (swe) / 9:30-11:30 (fi)

Mer information.

17.9.2021 Nordic Green Care event, online

I workshopen presenteras olika tjänster inom Green-care och inspiration om hur vi kan genomföra friskvård i naturen. Workshopen är planerad till hösten 2021 i norra Finland.
Vi bygger gemensamma nätverk och ger kunskap till att utveckla tjänster inom Grön omsorg för egenföretagare samt aktörer inom hälso-och sjukvård, social omsorg och den pedagogiska sektorn.
Klicka här för mer information om den finska workshopen

Sverige 17-18.5.2021 – Online workshop

Upplev det svenska sättet att utföra naturbaserade tjänster, så kallad Grön omsorg och Naturunderstödd rehabilitering (NUR).
Vi skapa gemensamma aktiviteter över gränserna och delar information om utveckling av tjänster inom Grön omsorg.
Klicka här för mer information om den svenska workshopen

Norge, Mo I Rana 7-10.10.2019

Under workshopen undersöktes det norska sättet att bedriva tjänster inom Grön omsorg på olika gårdar, så kallade ”Inn på Tunet”- aktiviteter. Workshopen genomfördes under oktober 2019 i den vackra staden Mo I Rana. Totalt deltog 30 personer från Sverige, Norge och Finland.

Under gårdsbesöket fick vi veta mer om Inn på Tunet. Workshopen möjliggjorde nätverkande över gränserna genom samtal och företagspresentationer. Resultaten av de preliminära undersökningarna presenterades och Inn på Tunet-experten Hege Lindstrom medverkade.

Klicka här för mer information om den norska workshopen