Internationell workshop i Finland hösten 2021


Mer information om workshopen produceras 2020.

För idéer och tips kan du säkert skicka sanna.vinblad (@) lapinamk.fi