Internationella workshops i Norge, Sverige och Finland


Internationella workshops utgör en bra plattform för gemensamma åtgärder och lärande i olika länder. Delad information, möten samt gemensamma erfarenheter främjar våra egna aktiviteter. Workshops hålls år 2019 i Norge och i år 2021 i Sverige och i Finland.


Norge, Mo I Rana 7.-10.10.2019

Under workshopen undersöktes det norska sättet att bedriva välfärdstjänster på gårdar, så kallade Inn på Tunet-aktiviteter. Workshopen hölls i oktober 2019 i den vackra staden Mo I Rana. Totalt deltog 30 personer från Finland, Sverige och Norge.

Under gårdsbesök fick vi veta mer om Inn på Tunet verksamheten. Workshopen möjliggjorde nätverkande över gränserna genom samtal och egna företagspresentationer. Resultaten av de preliminära Green Care-undersökningarna presenterades, samt att Inn på Tunet-experten Hege Lindstrøm medverkade.

För mer information om den norska workshopen


Sverige, Piteå 24.-26.8.2020 –> På grund av koronapandemin kommer verkstadstiden att skjutas upp

Upplev det svenska sättet att utföra naturbaserade tjänster, så kallad Grön omsorg och Naturunderstödd rehabilitering (NUR). Workshopen hålls i år 2021 i norra Sverige.

Skapa gemensamma aktiviteter över gränserna och dela information om utveckling av nordiska välfärdstjänster

För mer information om den svenska workshopen


Finland 2021

Lär känna hur finländarna genomför friskvård i naturen, så kallad Green Care services. Workshopen genomförs hösten 2021 i norra Finland.

Bygg gemensamma nätverk och kunskap för att utveckla tjänster av nordiska naturentreprenörer och aktörer inom hälsovård, social omsorg samt pedagogiska sektorn.

För mer information om den finska workshopen