Ökat samarbete mellan entreprenörer inom naturunderstöd rehabilitering, hälso-och sjukvård samt med kommunerna i Norr- och Västerbotten


Den unika naturen i norden är på många sätt hälsofrämjande och erbjuder därigenom möjligheter för utvecklande av verksamheter inom naturunderstöd rehabilitering. Nordic NaBS stödjer entreprenörer att utveckla affärs-och servicemodeller som är anpassade för det nordiska klimatet. Exempelvis genom Green Care i Finland och Grön Arena/Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Sverige. Syftet med Nordic NaBS projektet är att även att stärka tillväxten på året-runt affärsverksamheter av naturresurser och entreprenörer inom turism.

Affärs- och servicemodellerna är utvecklade i samarbete med entreprenörer inom naturunderstödd rehabilitering, hälso- och sjukvård samt kommuner. I Finland deltar Lappland, Centrala Österbotten och Norra Österbotten och i Sverige deltar Norrbotten och norra delar av Västerbotten i Nordic NaBS projektet.

Välkommen att upptäcka utvecklingen av naturunderstödd rehabilitering genom våra workshops, webinarier, pilot-studier samt rapporter!

 

 


Aktuell

Ny publikation per projekt: Review of Nordic Nature-based Service Models : Study on the opportunities and challenges of the nature-based services in Finland, Sweden and Norway

Nordic Green Care event goes Online 17.9.2021

This Nordic Green Care event is all about nature-based services, research and quality. You will hear expert presentations about current Green Care research and discussions about Nordic Green Care and its quality.

  • Friday 17.9. Green Care Quality and Research Meeting

Event on Facebook
Event on internet

Save the date
11.2.2022 at 9.30 (Finnish time) Nordic Green Care workshop 
Online. This workshop is part 2 of the Nordic Green Care event.

Pojke leker

 

 

 

 

 


Mer information om det nordiska NaBS-projektet

Operatörens logotyp