Nordic NaBS-projektet (1/2019–4/2022)


Projektet stödde entreprenörer i att utveckla affärs- och tjänstemodeller som lämpar sig för nordliga förhållanden. Sådana modeller inkluderar Green Care i Finland och Grön Arena/Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Sverige. Nordic NaBS syftade också till att stärka affärsmöjligheterna under lågsäsong för entreprenörer inom naturresurs- och turismindustrin.

Affärs- och servicemodeller skapades i samarbete med naturbaserade tjänste företagare och aktörer inom sociala- hälso- och sjukvårds-, och pedogogiska sektorn.

I Finland var verksamheten förlagd till regionerna Lappland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. I Sverige var verksamheten förlagd till regionerna Norrbotten och Västerbotten.

 

Material

Material för Green Care-tjänsters kunder och inköpschefer

Material för nuvarande och blivande Green Care-företag

Naturvärden som källa till väbefinnande: Nordic NaBS projektets resultat

Review of Nordic Nature-based Service Models : Study on the opportunities and challenges of the nature-based services in Finland, Sweden and Norway

Ny Facebook grupp: Nordic Green Care Research & Quality Network

Allt material är gratis att använda och kommer att finnas tillgängligt på denna webbplats fram till december 2024. Webbplatsen kommer inte att uppdateras efter april 2022.

 

Servicepiloter

Projektet genomförde 18 servicepiloter, varav 13 i Finland och 5 i Sverige. Avsikten var att utveckla naturbaserade affärs- och servicemodeller för kundernas behov inom social-, hälso- och sjukvård-, och pedagogiska tjänster. Under piloten producerade företagare en naturbaserad tjänst till kunder och aktörer från den offentliga sektorn. Nordic NaBS-projektet stödde försöken.

 

Regionala och internationella evenemang

Nordic NaBS anordnade dussintals evenemang på regional och internationell nivå, både som webbinarier och möten online och som evenemang och workshops ansikte mot ansikte. Målet var att utveckla tjänster, samarbete och professionell kompetens för människor som är intresserade av naturbaserade tjänster. Allt material från evenemangen finns tillgängligt på den här webbsidan och på vår YouTube-kanal. Materialet är uppdelat i två kategorier för olika användargrupper: en för företagare, en för kunder.

 

Nordic NaBS-projektet

Projektet pågick 1/2019–4/2022. Syftet var att utveckla samarbetet mellan gårds-, naturresurs- och turismföretag och offentliga aktörer inom social- hälso- och sjukvårds- och pedagogiska sektorn. De olika branschernas kompetens och resurser i Finland, Sverige och Norge har använts för att utveckla gemensamma affärs- och tjänstemodeller som är särskilt anpassade för de nordliga natur- och kulturförhållandena.

Det nordiska NaBS-projektet finansieras av Interreg Nord, Lapplands förbund och Region Norrbotten.

Projektpartners är Lapplands yrkeshögskola, Uleåborgs yrkeshögskola, Vasa universitet och Luleå tekniska universitet

Du kan hitta mer information från Nordic NaBS -Facebook grupp (öppen till december 2022) och Nordic Green Care Research & Quality Network -Facebook grupp.

Kika gärna även in på vår Youtube-kanal via denna länk.

 


 

Operatörens logotyp