Ökat samarbete mellan entreprenörer inom naturunderstöd rehabilitering, hälso-och sjukvård samt med kommunerna i Norr- och Västerbotten


Den unika naturen i norden är på många sätt hälsofrämjande och erbjuder därigenom möjligheter för utvecklande av verksamheter inom naturunderstöd rehabilitering. Nordic NaBS stödjer entreprenörer att utveckla affärs-och servicemodeller som är anpassade för det nordiska klimatet. Exempelvis genom Green Care i Finland och Grön Arena/Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Sverige. Syftet med Nordic NaBS projektet är att även att stärka tillväxten på året-runt affärsverksamheter av naturresurser och entreprenörer inom turism.

Affärs- och servicemodellerna är utvecklade i samarbete med entreprenörer inom naturunderstödd rehabilitering, hälso- och sjukvård samt kommuner. I Finland deltar Lappland, Centrala Österbotten och Norra Österbotten och i Sverige deltar Norrbotten och norra delar av Västerbotten i Nordic NaBS projektet.

Välkommen att upptäcka utvecklingen av naturunderstödd rehabilitering genom våra workshops, webinarier, pilot-studier samt rapporter!

 

 


Aktuell

Ny publikation per projekt: Review of Nordic Nature-based Service Models : Study on the opportunities and challenges of the nature-based services in Finland, Sweden and Norway

Nordic Green Care event goes Online 17.9.2021

This Nordic Green Care event is all about nature-based services, research and quality. You will hear expert presentations about current Green Care research and discussions about Nordic Green Care and its quality.

  • Friday 17.9. Green Care Quality and Research Meeting

Event on Facebook
Event on internet

Save the date
11.2.2022 at 9.30 (Finnish time) Online Nordic workshop 
This workshop is part 2 of the Nordic Green Care event.

Pojke leker

 

 

 

 

 


Mer information om det nordiska NaBS-projektet

Operatörens logotyp