Ökat samarbete mellan entreprenörer inom naturunderstöd rehabilitering, hälso-och sjukvård samt med kommunerna i Norr- och Västerbotten


Den unika naturen i norden är på många sätt hälsofrämjande och erbjuder därigenom möjligheter för utvecklande av verksamheter inom naturunderstöd rehabilitering. Nordic NaBS stödjer entreprenörer att utveckla affärs-och servicemodeller som är anpassade för det nordiska klimatet. Exempelvis genom Green Care i Finland och Grön Arena/Naturunderstödd rehabilitering (NUR) i Sverige. Syftet med Nordic NaBS projektet är att även att stärka tillväxten på året-runt affärsverksamheter av naturresurser och entreprenörer inom turism.

Affärs- och servicemodellerna är utvecklade i samarbete med entreprenörer inom naturunderstödd rehabilitering, hälso- och sjukvård samt kommuner. I Finland deltar Lappland, Centrala Österbotten och Norra Österbotten och i Sverige deltar Norrbotten och norra delar av Västerbotten i Nordic NaBS projektet.

Välkommen att upptäcka utvecklingen av naturunderstödd rehabilitering genom våra workshops, webinarier, pilot-studier samt rapporter!

 

 


Aktuell

 

Upptäck kommande händelser  eller kika in i vår grupp Facebook. Hitta våra kommande under rubrikerna workshops.

På grund av Corona pandemin, Internationell Workshop i Piteå, i början av maj 2021 hålls online.

 

Pojke leker

 

 

 

 

 


Mer information om det nordiska NaBS-projektet

Operatörens logotyp