Ökat samarbete mellan entreprenörer inom naturresursbranschen och aktörer inom hälsovård, social omsorg samt pedagogiska sektorn


Den unika nordliga naturen och landsbygden har en stor outnyttjad potential både för människors välbefinnande och företagsverksamhet. Nordic NaBS-projektet stödjer entreprenörer för att utveckla Green Omsorg/Grön Arena/Naturunderstödd rehabilitering (NUR) affärs- och servicemodeller som lämpar sig för nordliga förhållanden. Syftet är också att stärka tillväxten av året runt verksamhet för natur-och turism företagare.

Företags- och servicemodeller skapas i samarbete med entreprenörer som producerar naturbaserade tjänster samt social-, hälso- och utbildningsaktörer. I Finland finns utvecklingsverksamheten i Lappland, Mellersta Österbotten och norra Österbotten samt i Sverige i Norrbotten och Västerbotten.

På webbplatsen kan du följa utvecklingen av naturbaserade tjänster, både genom workshops, webbseminarier, pilotering och rapportering.
-Välkommen!-

Innovation Across Borders exhibition in Oulu/Finland 21-25.9.2020


Upptäck kommande evenemang eller ta en titt på Facebook

 

Scheman för höstverkstäderna finns på händelserna och workshops

  • 17.9.2020 är underbart dyrt – vilket betyder att prissättningen diskuteras på distans (Finlands språkverkstad)

Notera. Piteå-verkstaden från augusti 2020 måste skjutas upp på grund av koronaen

    • vi kommer att meddela det nya schemat så snart som möjligt.

 

 

 

 

 


Mer information om det nordiska NaBS-projektet