Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ensi- ja turvakodin asiakkaille


 

Keski-Pohjanmaan Kokkolassa toimii Tanja ja Kenneth Puskalan talli, jossa kävi syksyn 2020 aikana erilaisia ryhmiä Kokkolan ensi- ja turvakodista. Aurinkoisena päivänä ryhmä naisia ohjaajineen varusteli hevoset ratsastusvalmiuteen sekä tekivät retken pelto- ja metsäpoluille ratsain ja kävellen. Sadepäivänä pienempi naisryhmä tutustui tallissa hevosten hoitoon sekä harjoittelivat kentällä hevosen kanssa toimimista. Eräänä iltana yksi miesryhmän asiakkaista sai intensiivisen harjoituksen siitä, kuinka hevosen saa tottelemaan ihmistä jo pienistä merkeistä ja hienovaraisin liikkein. Lopuksi kaikki ryhmät saivat nauttia herkulliset eväät tallissa, hevosten rouskutellessa samalla omia heiniään.

 

Ratsastaja metsäpolulla.

 

Socialpedagogisk hästverksamhet för klienter i Mödra- och Skyddshem i Karleby

 

Tanja och Kenneth Puskalas häststall i Karleby, Mellersta Österbotten besöktes av olika kundgrupper från Mödra- och Skyddshem i Karleby under hösten 2020. En solig dag, en grupp kvinnor och deras handledare utrustade hästarna för ridning och gjorde en utfärd över åkrar och skogsstigar både ridande och till fots. En regnig dag blev en mindre grupp kvinnor bekant i stallet för att ta hand om hästarna, samt utöva hästhantering på fältet. En deltagare från herrgruppen fick en intensiv övning i hur man får en häst att lyda och följa en person bara på små märken och med subtila rörelser. Slutligen njöt alla grupper av läckra picknick i stallet, medan hästerna mumsade i sig hö.

 

Hevonen syö heinää tallissa.

 

Social pedagogical equestrian activities for clients in Mother and Child Home and Shelter Association in Kokkola

 

Tanja and Kenneth Puskala’s Horse stable in Kokkola, Central Ostrobothnia was visited by various client groups from Mother and Child Home and Shelter Association in Kokkola during autumn 2020. On a sunny day, a group of women and their counsellors equipped the horses for riding and made a trip across fields and forest trails on horseback and on foot. On a rainy day, a smaller group of women became acquainted in the stable to take care of the horses, as well as practising horse handling in the field. One participator from the men’s group got an intensive exercise in how to get a horse to obey and follow a person just on small marks and with subtle movements. Finally, all groups were enjoying the delicious picnic in the stables, while the horses munching their own hays.

 

Paluu etusivulle