Eläinavusteisen etäpalvelun pilotointi


Tämä ainutlaatuinen pilotointi järjestettiin osallistavana etäpalveluna lammastilalta. Innokkaina osallistujina olivat kaksi päiväkotiryhmää, jotka koostuivat 6-7 vuotiaista lapsista ja heidän ohjaajistaan.

 

Palvelun toteutus

Palvelu toteutettiin etänä eli kolme pilotointikertaa striimattiin livelähetyksenä Isokummun lammastilalta. Osallistujat osallistuivat palveluun Google Meet -palvelun kautta. Striimin pituus oli n. 20 minuuttia, jonka jälkeen osallistujat saivat tutustua heille lähetettyihin askartelu- tai tuotepaketteihin. Pilotointikerrat toteutettiin viikon välein.

Ensimmäinen pilotointikerta keskittyi lammastilan elämään ja lampaiden esittelyyn. Striimiin lisättiin myös parin minuutin mittainen video lampaan keritsemisestä. Toisena pilotointikertana esiteltiin muitakin tilan eläimiä, kuten esim. koiria ja hevosia. Tähän striimiin lisättiin video poniajeluun valmistautumisesta eli ponin harjaamisesta ja varusteista sekä itse poniajelusta. Viimeisenä pilotointikertana kerrottiin tilan työkoneista ja lisäksi nähtiin tuttujen eläinten kuulumisia.

Päiväkoteihin lähetettyjen tuotepakettien sisältö liittyi lammastilan elämään ja päivän aiheeseen, esim. huovutustuotteet, lampaan villa, jne. Tuotteiden avulla osallistujat pääsivät neula- ja märkähuovuttamaan sekä askartelemaan rautalankahahmoja.

 

 Palvelun tavoitteet

Palvelun tavoitteina oli olla opettavainen, vähentää maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelua sekä esitellä maaseudun monipuolista toimintaa. Tavoitteet olivat suuria ja käytettävissä oleva aika oli rajallista, joten tavoitteiden täydellistä täyttämistä ei tapahtunut, mutta positiivisia vaikutuksia oli havaittavissa. Päiväkotiohjaajien mukaan lapset olivat olleet tiedonhaluisia ja heidän leikeissään oli näkynyt enemmän eläimillä leikkimistä pilotoinnin jälkeen. Täten voisi sanoa, että asetettujen tavoitteiden täyttyminen on kuitenkin edistynyt hyvin.

Tavoitteiden täyttymistä edisti se, että striimissä esiintynyt yrittäjä oli todella luonteva esiintymään ja kertomaan lapsille eri asioista realistisesti, mutta kuitenkin lapsille sopivalla tavalla. Lasten keskittymiskyky turvattiin melko lyhytaikaisella striimillä ja sen jälkeen tapahtuvalla askartelulla. Palvelun erilaiset toteutuskeinot ja niiden huolellinen suunnittelu tukevat ihmisten erilaisia oppimistapoja.

Yrittäjä on saanut pilotoinnista arvokasta palautetta ja kehittämisideoita niin osallistujilta ja asiakastahoilta kuin hankehenkilöstöltäkin. Lasten palautteet olivat pääosin positiivisia ja suurin osa osallistuisi uudestaankin tällaiseen palveluun. Heidän lempiasioitaan pilotoinnissa olivat erityisesti eläinten näkeminen, askartelut, striimiin liitetyn videon katsominen sekä kysymysten esittäminen yrittäjälle. Asiakastahon palautteen mukaan palvelua voisi jatkaa jopa koko toimintakauden ajan sekä suunnitella toiminnasta enemmän opettavaista ja lasten tavoitteisiin sopivaa.

Palautteiden ja kehittämisideoiden lisäksi, yrittäjä on päässyt kokeilemaan etäpilotoinnin toteuttamista ja huomaamaan erilaisia asioita. Yhtenä huomiona yrittäjä on hoksannut, että tällainen palvelu vaatii vahvaa vuorovaikutusta ja hyvää yhteishenkeä, joten palvelu on ollut sujuvaa toteuttaa tutun ihmisen kanssa.

 

Palvelun tulevaisuus

Palvelulla on myös monia jatkokehittämismahdollisuuksia, sitä olisi helppo lähteä kehittämään esim. eri-ikäisille lapsille, nuorille tai jopa vanhuksille. Yksi etäpalvelun hyvistä puolista on se, että se ei vaadi ajallisesti tai henkilöstömäärällisesti niin paljoa resursseja, kuin paikan päällä toteutettava palvelu. Täten palvelua voisi toteuttaa missä päin Suomea tahansa.

Paluu etusivulle