Palvelupilotointi


Pilotoinnissa kehitetään luontoperustaisia liiketoiminta- ja palvelumalleja sote- ja kasvatusalan asiakkaiden tarpeisiin. Pilotoinneissa yrittäjät tuottavat luontoperustaisen palvelun, johon asiakkaat ohjautuvat sote- tai kasvatusalalta. Tuki pilotointiin tulee Nordic NaBS -hankkeelta.


Tilannetietoa pilotoinnista

Suomen osalta keväälle 2020 suunnitellut ensimmäiset pilotoinnit siirtyvät Corona tilanteen vuoksi syksyyn ja mahdollisesti osa vuodelle 2021 toteutettaviksi. Ensimmäisessä syklissä mukana olevat asiakasorganisaatiot ja yritykset alueittain:

 • Pohjois-Pohjanmaa:
  • Oulun Diakonissalaitoksen MAPPI-hanke (maahanmuuttajavanhemmille) ja Windland – Ohjelmapalvelut luonnossa.
 • Keski-Pohjanmaa:
  • 1) Kokkolan ensi- ja turvakoti ja yritys K&T Horsemanship 2) Soite (perhetukipalvelut, lastensuojelu) ja yritys Alitalon tila
 • Lappi:
  • 1) Rovaniemen Steinerkoulu ja yritys Norvan Hevostila  2) Rovala Jokkatupa ja yritys Violamo
 • Ruotsi: yritykset
  • 1)MorrRingens Grön hälsa omsorg 2) Gröna Hälsokrafter AB 3) Jössgårde  Lue lisää

Palvelupilotteihin hakeminen

Palvelupilotteja toteutetaan noin 3-6 kertaa jokaisella hankkeen toiminta-alueella, eli Lapissa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Norrbottenissa sekä Västerbottenissa. Palveluiden kehittämistä ja pilotointeja toteutetaan sykleinä. Pilottisykleihin voi hakea webropol-lomakkeella.

Hakijalta edellytetään:

 • perusteluita pilotointiin hakemiseen
 • palvelupilotin, luontoperustaisuuden ja toimintaympäristön kuvaukset
 • yrittäjien tilaajavastuulain täyttymisen selvitys
 • sote-ja kasvatustoimijoiden asiakas- ja palvelutarpeiden määrittelyt

Pilotointisyklien hakupäivät:

 • Kevään 2020 pilotointiin 15.1.2020
 • Syksyn 2020 pilotointiin 15.5.2020
 • Kevään 2021 pilotointiin 15.11.2020

Jätä hakemus ja ilmoittaudu mukaan: Lappi ¦ Keski-Pohjanmaa ¦ Pohjois-Pohjanmaa Yritykset ¦ Pohjois-Pohjanmaa Asiakastahot ¦ Norrbotten ja Västerbotten 

Kaikki hakemukset käydään läpi hakuajan päätyttyä. Pilotointisykleihin hakeneiden joukosta etsitään vastinpareja palveluntuottajista eli luontoyrittäjistä ja asiakastahoista, eli sote- ja kasvatusalan organisaatioista. Nordic NaBS -hanke toimii yrittäjien ja sote- ja kasvatusalan toimijoiden välissä yhdistävänä tahona.

Lisätietoja:

 • Lapin pilottiasioista vastaa leena.valimaa(@)lapinamk.fi
 • Keski-Pohjanmaan pilottiasoista vastaa martta.ylilauri(@)uwasa.fi
 • Pohjois-Pohjanmaan pilottiasioista vastaa satu.valijarvi(@)oamk.fi
 • Ruotsin Västerbottenin ja Norrbottenin pilotoinneista vastaa paivi.juuso(@)ltu.se

Nordic NaBS -hankkeen palvelupilotoinnin periaatteita

 • Pilotointeihin sitoudutaan sopimuksin. Osapuolet osallistuvat palvelupilottien suunnitteluun, toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen yhdessä.
 • Hanke tukee palvelupilottien suunnittelua ja vastaa palvelukokeilujen fasilitoinnista ja dokumentoinnista
 • Pilotteihin valituille yrittäjille maksetaan korvaus hankkeen tavoitteiden ja kriteereiden mukaisten palveluiden pilotointien toteutuksesta asiakasohjaukseen käytetyn työajan mukaan.
 • Pilotointeihin osallistuvat tahot huolehtivat omista vakuutuksistaan.
 • Pilotoinneista kerätään tietoa mm. palvelumalleista, jotka julkaistaan yleiseen käyttöön.

Hankkeen muu tuki palveluiden kehittämiseen ja palvelukokeiluihin

 • Kaikki kiinnostuneet sote ja kasvatusalan asiakastahot sekä luontoperustaiset yrittäjät pääsevät  työpajoissa kehittämään palveluita. Tutustu lisää työpaja-sivuun.
 • Hankkeen Facebook-sivuilla on otettu käyttöön keskustelu- ja mentorointiohjelma, joissa voit käydä keskustelua ja löytää vertaistoimijoita. Tutustu keskustelumahdollisuuteen Facebookissa.