Mindfullness-palvelun pilotointi Oulun luonnossa


Stressi, uupumus, univaikeudet, yms. ovat varmasti tuttuja meille kaikille. Ekopsykologisia harjoitteita sisältävä mindfullness-palvelu on hyvä keino ennaltaehkäistä näitä kehoa rasittavia tekijöitä. Tätä rentouttavaa palvelua päästiin pilotoimaan kolme kertaa Oulun ihanassa luonnossa ja seuraaville kerroillekin olisi kysyntää.

Pilotointikertoja oli kolme ja ne olivat kahden viikon välein. Ensimmäinen ja viimeinen pilotointikerta olivat Ainolan puistossa, ja keskimmäinen kerta sijoittui Nallikariin. Ainolan puisto ja Nallikari ovat täydellisiä ympäristöjä mindfullness-harjoituksiin. Niiden rauhoittava ja monipuolinen luonto sekä luonnon ja eläinten äänet ovat kuin tehty tälle palvelulle. Toki yleisissä paikoissa on omat haasteensa järjestää keskittymis- ja rauhoittumisharjoituksia, kuten muut ihmiset ja heidän äänensä, ajoneuvojen äänet, yms.

Pilotoitava palvelu sisälsi mm. ekopsykologisia harjoitteita, hengitys-, keskittymis- ja mielikuvaharjoituksia. Se hyödynsi vahvasti ympäröivää luontoa, luonnon ääniä ja muita välineitä, esim. pilliä ja äänimaljaa. Yrittäjä antoi osallistujille selkeät ohjeet harjoitteista ja sen jälkeen omaa rauhaa suorittaa harjoite. Palvelukerrat olivat n. 1,5-2 tuntia pitkiä, ja se antoi sopivasti aikaa ohjeistukselle, keskusteluille sekä harjoitteiden tekemiselle.

Pilotoitavan palvelun tavoitteena oli lisätä osallistujien hyvinvointia resilienssin vahvistamisen tukena, vähentää stressiä, lisätä luontovoimavaroja ja antaa työvälineitä jatkaa harjoitteita myös arjessa pilotointikertojen jälkeen. Palautteiden mukaan tavoitteet ovat saavutettu hyvin, esim. luontovoimavaroja on lisätty onnistuneesti, kun eräällä osallistujalla oli tullut positiivisia muistoja mieleen luonnosta ja harjoitteista. Lisäksi, asiakastahon järjestämän kyselyn mukaan osallistujilla on ollut positiivista kehittymistä elämässä tapahtuvien muutosten käsittelyssä.

Osallistujat olivat 35–42-vuotiaita erityislasten vanhempia ja mukana oli myös perhetoiminnan kehittäjä. Osallistujamäärät vaihtelivat, mutta heitä oli mukana 1–4 osallistujaa jokaisella pilotointikerralla. Osallistujien palautteet olivat pääosin positiivisia ja jokainen osallistuja olisi kiinnostunut osallistumaan toimintaan uudestaankin.

Yrittäjä sai arvokasta palautetta, kehittämisideoita ja kokemusta palvelun kehittämistä varten. Palautteiden mukaan palvelun aikataulu oli sopiva ja ohjaajan opastaminen selkeää. Kehittämiskohteita ja muita huomioita oli esim. ympäristön valitsemisen tärkeys ja palvelun lisäarvon kehittäminen. Palvelu oli onnistunutta ja osallistujat saivat varmasti hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa, joita he voivat hyödyntää arjessakin.