Luontokotoutumispalvelun pilotointi Oulussa


Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen pilotointi toteutettiin Oulussa kolmena kauniina syyskuun päivänä 2020. Luontokotoutumispalveluaan testasi Windland, ja asiakkaina oli ryhmä maahanmuuttajanaisia ODL:n MAPPI-hankkeesta.

 

Kohtaamisia kaupunkiluonnossa

 

Pilotoinnissa järjestettiin 3 tapaamista helposti saavutettavissa luontopaikoissa Oulussa. Ensimmäisellä kerralla tutustiin ja jaettiin luontokokemuksia. Yrittäjä Christiane kertoi lyhyesti jokamiehenoikeuksista, suomalaisen luonnon erityispiirteistä, metsämarjoista ja luonnossa liikkumisesta.  Etukäteen osallistujille oli lähetetty tietoa tapaamispaikoista ja ohjeita kuhunkin paikkaan ja erilaisiin säihin sopivasta vaatetuksesta.

Toisella kerralla koettiin luonnon vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen rentoutumis- ja keskittymisharjoitusten avulla. Kolmannella kerralla päästiin luontopolulle ja lätynpaistoon.

 

Joki, joen penkalla kasvaa vihreitä lehtipuita puita.
Ainolan puiston luontoa.

 

Pilotoinnin asiakkaat ja heidän kokemuksensa

 

Pilotointiin osallistui 1–2 asiakasta kullakin kerralla. Useampia ilmoittautui, mutta joutui perumaan. Tavoitteena oli edistää asiakkaiden kotoutumista, osallisuuden kokemusta ja hyvinvointia sekä aktivoida ja motivoida heitä menemään luontoon ja etsimään luontoa läheltä, helppojen yhteyksien päästä. Osallistumismahdollisuutta tarjottiin perheille ajatuksella, että maahanmuuttajavanhemmat saisivat uusia, luontolähtöisiä työkaluja ja tukea vanhemmuuden, lastenkasvatuksen ja perhe-elämän tueksi.

Ensimmäisellä kerralla yksi äiti osallistui vauvansa kanssa, muilla kerroilla lapsia ei ollut mukana. Osallistujat kertoivatkin, että heille retki tarjosi nimenomaan mahdollisuuden hetkeksi hengähtää perhearjesta luonnon keskellä ja saada aikaa itselleen.

Rauhalliset kävelyt ja pysähtymiset luonnossa mahdollistivat kiireettömät keskustelut luonnosta, arjesta ja perhe-elämästä. Rentoutusharjoitukset tuulisessa säässä olivat haastavia. Yrittäjän rauhallinen olemus ja tapa puhua kuitenkin auttoivat rentoutumaan, vaikka kaikkia ohjeita ei ehkä ymmärretykään.

Palautetta tuli sekä keskusteluissa, että lomakkeella, ja se oli erittäin hyvää. Asiakkaat kokivat retket kokonaisuudessaan ja esimerkiksi keskittyminen luonnon ääniin rentouttaviksi ja kiittivät mahdollisuudesta oppia tuntemaan luontoa ja metsää.

 

Näköalatorni, jossa on kaksi ihmistä.
Rantakurvin lintutorni Hietasaaressa.

 

Yrittäjän kokemus pilotista

 

Yrittäjä haki pilotoinnista tukea tuotekehitykselle ja oman osaamisen kehittämiselle kokeilemalla Green care -näkökulman hyödyntämistä käytännössä. Tavoitteena oli myös selvittää, millaisia mahdollisuuksia Oulussa on GC-palveluille. Näihin tavoitteisiin hän koki pääsevänsä.

Yrittäjä sai palautetta jokaisen kokeilukerran välillä ja koki että siitä oli hyötyä. Palvelu kehittyi, ja yrittäjä sai hyviä käytännön vinkkejä jatkokehittämiseenkin.

Kokeilu hoksautti esimerkiksi siitä, miten tärkeää on pystyä sopimaan tilaajan kanssa kiinteä hinta, jonka tämä maksaa riippumatta siitä, tuleeko paikalle niin iso ryhmä kuin on sovittu. Tärkeää on myös tietää ajoissa mahdollisimman tarkka ryhmän koko, erityisesti jos palveluun liittyy erityisvarusteluja tai tarjoiluja. Eri kielitaustoista tulevien asiakkaiden kanssa olennaista on tietää kielitaidon taso. Pohdimme porukalla, miten esimerkiksi rentoutus- ja hengitysharjoituksia voisi toteuttaa vähillä sanoilla.

 

Retkikattaus, jossa on aterimet, marjoja ja kuksat esillä.
Kaunis ja kestävä kattaus.

 

Mitä jatkossa?

 

Koska asiakkaat tulivat hankkeen kautta, juuri tälle yhteistyölle ei ole jatkoa teidossa. Yrittäjä sai hyviä vinkkejä, keneen olla yhteydessä pilotoinnin asiakasorganiosaatiossa ja mitkä muut maahanmuuttotyötä tekevät tahot voisivat olla mahdollisia yhteistyökumppaneita. Tärkeä oivallus oli myös se, miten peruspalvelua pystyy kevyestikin räätälöimään ja täsmämarkkinoimaan erityyppisille asiakasryhmille.

 

Rauhoittumista kiireettömässä ja rennossa ilmapiirissä

 

Pilotointiin osallistuminen antoi hankeporukallekin kolme hienoa luontokokemusta syyskuun kiireiden keskelle. Oli helppo huomata itsekin, miten rentouttava vaikutus luontoretkillä oli. Kiire tuntui katoavan. Samaa viestiä tuli asiakaspalautteessakin, jossa kiitettiin ihanasta mahdollisuudesta tuntea olonsa rauhalliseksi. Kiitos kuuluu erityisesti Christianen taidolle kohdata asiakkaat luontevasti ja avoimesti. Ja mukaanhan lähti myös todennäköisesti paras notskilättytaikinaohje ikinä!

 

Lätynpaistoa nuotiolla.
Hyvillä varusteilla oli lätynpaisto helppoa.

 

Feeling like home in the nature of Oulu

 

The first pilot in Northern Ostrobothnia took place in September 2020. The enterprice piloting its service was Windland and the client organisation was Oulu Deaconess Institute’s project MAPPI. Basic idea of the service was to enhance the social integration of the immigrant families.

Customers got a chance to visit three different natural places with an easy access in Oulu. One of the goals was to give the customers a chance to see how they can find places for themselves and their families to relax and learn new things in nature. Part of the service was to learn some basics about the Nordic nature, everymans’ rights and practical things, like proper clothing, moving around in nature and gathering berries. Natural surroundings were used e.g. for relaxation and focusing on what you can see, hear and feel in natural environment.

Customers, client organisations and the enterpreneur all found the pilot succesful and useful. Customer feedback was very positive. The entrepreneur got development ideas e.g. about guiding customers with varying language skills and about pricing services for groups. This service will be further developed and brought into the service selection of Windland, also as tailored for different customer groups. The entrepreneur also got many suggestions where to look for new customers.

 

Puun latvustoa, jossa on vihreät lehdet.

Paluu etusivulle