Kansainväliset työpajat Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa


Kansainväliset työpajat tarjovat hyvän alustan eri maiden yhteiselle toiminnalle ja oppimiselle. Yhdessä jaettu tieto, tapaamiset ja tutustumiset sekä yhteiset kokemukset rikastavat omaa toimintaamme. Työpajoja järjestetään yhteensä kolme; vuonna 2019 Norjassa, koronapandemiatilanteen vuoksi mahdollisesti vuonna 2021 Ruotsissa ja Suomessa.


Norja, Mo i Rana 7.–10.10.2019

Työpajassa tutustuttiin norjalaisten tapoihin toteuttaa hyvinvointipalveluita maatiloilla eli Inn På Tunet -toimintaan. Työpaja järjestettiin lokakuussa 2019, ja se suuntautui kauniiseen Mo i Ranan kaupunkiin. Työpajaan osallistui yhteensä 30 henkilöä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Maatilavierailuilla perehdyttiin syvällisemmin Inn på Tunet -toimintaan. Työpajassa verkostoiduttiin yli rajojen keskusteluiden sekä omien yritysesittelyiden kautta. Esillä olivat myös alustavat Green Care -selvitystyön tulokset sekä Inn på Tunet asiantuntija Hege Lindstrøm.

Tutustu lisää Norjan työpajaan


Ruotsi, Piteå 24.–26.8.2020  –> Koronapandemian takia työpajan ajankohtaa siirretään 

Koe ruotsalaisten tapa toteuttaa luontoperustaisia hyvinvointipalveluita eli Grön omsorg ja NUR-toimintaa. Työpaja järjestetään vuoden 2021 aikana, koronatilanteen mukaan.

Luodaan yhteisiä toimintoja yli rajojen ja jaetaan tietoa pohjoismaisten hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi.

Tutustu lisää Ruotsin työpajaan


Suomi 2021

Syvenny suomalaisten tapaan toteuttaa hyvinvointipalveluita luonnossa eli Green Care -palveluihin. Työpaja toteutetaan syksyllä 2021 Pohjois-Suomessa.

Rakennetaan yhteisiä verkostoja ja kasvatetaan tietotaitoa, jotta pohjoismaiset luontoyrittäjien ja sote- ja kasvatustoimijoiden palvelut kehittyvät.

Tutustu lisää Suomen työpajaan