Nordic NaBS -hanke


 

Nordic NaBS -hankkeessa kehitetiin vuosina 2019-2022 yhteistyötä maatilojen, luonnonvara- ja matkailualan yritysten sekä julkisten sote- ja kasvatustoimijoiden välillä.  Eri toimialojen osaamista ja resursseja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta hyödynnetiin kehitettäessä yhteisiä liiketoiminta- ja palvelumalleja, jotka soveltuivat erityisen hyvin pohjoisen luonto- ja kulttuuriolosuhteisiin.


Osallistujat

Yrittäjät sekä sote- ja kasvatusalan toimijat


Toimenpiteet

Tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviin lähestymistapoihin, joita pohjoismaissa ovat Green Care, Grön Arena, NUR ja Inn på tunet.

Tavataan palvelunjärjestäjiä ja -tuottajia. Muodostetaan toimiala- ja aluerajat ylittäviä kumppanuuksia ja verkostoja  Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kehitetään osaamista asiakaslähtöisessä palvelumuotoilussa, tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa.

Suunnitellaan, testataan ja arvioidaan luontoon perustuvien yritysten ja sote- ja kasvatusalan toimijoiden yhteisiä palvelumalleja.

Kehitetään luontolähtöisiä sote- ja kasvatuspalveluita kohti yhteispohjoismaista lähestymistapaa.


Keinot

Alueelliset ja kansainväliset työpajat

Webinaarit

Tapahtumat

Palvelupilotoinnit


Rahoitus

Interreg Nord, Lapin Liitto ja Region Norrbotten


Toteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Vaasan yliopisto

Luulajan teknillinen yliopisto

Nordic NaBS -hankkeen toimijoiden logot kuvina.

 

 

 

 

 

 


Toiminta-aika

2019–2022


Toiminta-alue

Suomessa Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

Ruotsissa Västerbottenin ja Norrbottenin alueilla.


Lisätietoja

Facebook-ryhmä: New Nordic Nature Based Service Models

Yhteyshenkilöt


Saavutettavuus

Saavutettavuus Nordic NaBS -hankkeessa

 


Paluu etusivulle