Nordic NaBS -hanke


Nordic NaBS -hankkeessa kehitetään maatilojen, luonnonvara- ja matkailualan yritysten sekä julkisten sote- ja kasvatustoimijoiden välistä yhteistyötä.  Eri toimialojen osaamista ja resursseja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta hyödynnetään kehitettäessä yhteisiä liiketoiminta- ja palvelumalleja, jotka soveltuvat erityisen hyvin pohjoisiin luonto- ja kulttuuriolosuhteisiin.


Ketkä voivat osallistua:

  • Yrittäjät sekä sote- ja kasvatusalan toimijat

Toimenpiteet:

  • Tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviin lähestymistapoihin, joita pohjoismaissa ovat Green Care, Grön Arena, NUR ja Inn på tunet.
  • Tavataan palvelunjärjestäjiä ja -tuottajia sekä muodostetaan toimiala- ja aluerajat ylittäviä kumppanuuksia ja verkostoja  Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
  • Kehitetään osaamista asiakaslähtöisessä palvelumuotoilussa, tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa.
  • Suunnitellaan, testataan ja arvioidaan luontoon perustuvien yritysten ja sote- ja kasvatusalan toimijoiden yhteisiä palvelumalleja.
  • Kehitetään luontolähtöisiä sote- ja kasvatuspalveluita kohti yhteispohjoismaista lähestymistapaa.

Keinot:

Rahoitus:

  • Interreg Nord, Lapin Liitto ja Region Norrbotten

Toteuttajat:

Toiminta-aika:

  • 2019–2021

Toiminta-alue:

  • Suomessa Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla
  • Ruotsissa Västerbottenin ja Norrbottenin alueilla

Lisätietoja: