Nordic NaBS -hanke


 

Nordic NaBS -hankkeessa kehitetään yhteistyötä maatilojen, luonnonvara- ja matkailualan yritysten sekä julkisten sote- ja kasvatustoimijoiden välillä.  Eri toimialojen osaamista ja resursseja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta hyödynnetään kehitettäessä yhteisiä liiketoiminta- ja palvelumalleja, jotka soveltuvat erityisen hyvin pohjoisen luonto- ja kulttuuriolosuhteisiin.

 

Ketkä voivat osallistua

 

Yrittäjät sekä sote- ja kasvatusalan toimijat

 

Toimenpiteet

 

Tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviin lähestymistapoihin, joita pohjoismaissa ovat Green Care, Grön Arena, NUR ja Inn på tunet.

Tavataan palvelunjärjestäjiä ja -tuottajia. Muodostetaan toimiala- ja aluerajat ylittäviä kumppanuuksia ja verkostoja  Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kehitetään osaamista asiakaslähtöisessä palvelumuotoilussa, tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa.

Suunnitellaan, testataan ja arvioidaan luontoon perustuvien yritysten ja sote- ja kasvatusalan toimijoiden yhteisiä palvelumalleja.

Kehitetään luontolähtöisiä sote- ja kasvatuspalveluita kohti yhteispohjoismaista lähestymistapaa.

 

Keinot

 

Alueelliset ja kansainväliset työpajat

Webinaarit ja benchmarking keskustelut

Tapahtumat

Palvelupilotoinnit

 

Rahoitus

 

Interreg Nord, Lapin Liitto ja Region Norrbotten

 

Toteuttajat

 

Lapin ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Vaasan yliopisto

Luulajan teknillinen yliopisto

 

Projektin yhteistyökumppaneiden logot.

 

Toiminta-aika

 

2019–2021

 

Toiminta-alue

 

Suomessa Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

Ruotsissa Västerbottenin ja Norrbottenin alueilla.

 

Lisätietoja

 

Facebook-ryhmä: New Nordic Nature Based Service Models

Yhteyshenkilöt

 

Saavutettavuus

 

Saavutettavuus Nordic NaBS -hankkeessa

 


Paluu etusivulle