Erfarenheter från Green Care piloter

11/2 2022

Kl. 8:30-10:30 (svenska tider)
Klo 9:30-11:30 (finska tider)

Via Zoom


Välkommen att ta del av intressanta presentationer från piloter inom naturbaserade tjänster under Nordic NaBS projektet. Föredragshållare är entreprenörer och offentliga aktörer. Piloterna har genomförts i Finland; Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten. Program.

Presentationerna ges på finska. Simultantolkning på svenska.

Save the date -annons.

Webinar inspelningar & deras stavningar

Mellersta Österbotten (stavning)

Norra Österbotten (stavning)

Lappland (stavning)