Tutustu luontoosi -pilotointi


Rovaniemen Tyttöjen Talon asiakkaille ryhmämuotoisen Tutustu Luontoosi -palvelun pilotoinnin toteutti luontoalan yrittäjä Kristiina Nuorivaara Arctic Joy nimisestä yrityksestä. Ryhmä kokoontui neljä kertaa syys-lokakuun aikana erilaisissa luontoympäristöissä. Palvelun tavoitteena oli mm. osallistujien voimaantuminen sekä luontoyhteyden vahvistaminen. Toimintaan osallistui yhteensä seitsemän nuorta osallistujien määrän vaihdellessa eri kerroilla. Ryhmä tarjosi uudenlaisia oppimiskokemuksia luontotoimintaan liittyen, kuten tutustumista lähiseudun luontoympäristöihin sekä tietoa retkeilytaidoista ja -varustuksista.

Tutustu luontoosi -palvelun tavoitteena oli osallistujien voimaantumisen ja luontoyhteyden vahvistamisen lisäksi ilon, rauhan ja voiman löytyminen luontotoiminnan avulla. Lähtökohtana oli jokainen mahdollisuus sitoutua, motivoitua ja osallistua omien voimavarojen mukaisesti. Lisäksi vuorovaikutustaitojen kehittyminen oli toiminnan tavoitteena.

Ryhmästä tiedotettiin somessa ja asiakkaat ilmoittautuivat toimintaan Tyttöjen Talon kautta.  Tyttöjen talolla oli aiemmin toiminut ryhmä Metsänneiot ja kokemukset niistä olivat olleet suosittuja ja tykättyjä, joten luontolähtöinen toiminta oli tuttu jatkumo Tyttöjen talon ryhmämuotoisen toiminnan tarjontaan.

Ryhmä sisälsi eri tyyppistä retkeilyyn ja luontoympäristöihin liittyvää toimintaa, jonka vaativuus ajallisesti ja sisällöllisesti eteni kerta kerralta. Toimintaan sisältyi lähiretki, päiväretki ja yöretki. Luontoelementit huomioitiin mm. retkikohteiden valinnassa. Ensimmäisillä kerroilla nautittiin vielä vihreän metsäluonnon havainnoinnista ja viimeisellä kerralla ensilumesta, tähtitaivaasta sekä revontulista.

Palvelun suunnittelussa otettiin huomioon osallistujien erityistarpeet ja erityisesti nämä tiedot korostuivat pidemmälle retkelle lähdettäessä. Toiminnan suunnittelussa huomioitiin myös turvallisuuteen liittyvät asiat ja niistä informoitiin selkeästi ennen jokaista retkeä. Osallistujat olivat mukana retkillä innokkaasti, sitoutuneesti ja aktiivisesti. Luontoympäristö toimi vapauttavana elementtinä keskusteluissa ja toiminnalliset harjoitukset koettiin mielekkäinä ja rentouttavina.

Palvelun pilotointi sopi erittäin hyvin Tyttöjen Talon asiakkaille ja sekä osallistujien, yrittäjän että Tyttöjen talon ohjaajan kokemukset olivat positiivisia ja rohkaisevia.  Nuorten palaute oli yksimielisesti positiivista ja heillä oli kiinnostus jatkaa ryhmässä pilotoinnin päättymisen jälkeenkin.

Yrittäjän kokemuksen mukaan tämänkaltainen palvelu sopii hyvin muillekin peruskuntoisille henkilöille, jotka haluavat parantaa omaa hyvinvointiaan, oppia retkeilytaitoja ja samalla tutustua muihin ihmisiin. Asiakkaiden erityistarpeiden tunteminen on edellytys tämäntyyppisessä palvelussa. Ryhmäläisten luottamus ohjaajaan myös korostuu, kun liikutaan itselle vieraassa luontoympäristössä. Yrittäjän ohjaustaidot sekä osaaminen ryhmäläisten turvallisuuden tunteen vahvistamisessa ja ylläpitämisessä on tärkeä lähtökohta toiminnalle.

 

Explore the nature -service pilot

 

Tyttöjen talo and entrepreneur Kristiina Nuorivaara from Arctic Joy implemented Nature creates -service pilot during September-October in Rovaniemi, Lapland. The aim of the service pilot was empowerment of participants and strengthening their connection with nature. A total of seven young woman took part in the activity, with the number of participants varying at different times. The group offered a new type of learning experiences related to nature activities such as getting to know the nearby nature environments and information of camping skills and camping equipment. The experiences of entrepreneur and customers were positive and encouraging, exercises were perceived as relaxing and meaningful. Nature environment promoted also social interaction.

 

Paluu etusivulle